Danas je Uto Jul 07, 2020 8:09 pm

Sva vremena su u UTC+02:00 Europe/Paris
Započni novu temu  Odgovori na temu  [ 156 postova ]  Idi na stranicu Prethodni 1 Elipsa 5 6 7 8 9 Elipsa 16 Sledeća
Autoru Poruka
PostPoslato: Čet Avg 15, 2013 9:50 am 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Okt 29, 2006 6:07 pm
Postovi: 7214
Lokacija: Tisa I
REŠENJE
O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2013. GODINU
("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2013 i 30/2013)


I

Ovim rešenjem utvrđuje se Program korišćenja sredstava budžetskog fonda - za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda za 2013. godinu (u daljem tekstu: Program), obim sredstava za sprovođenje ovog programa, kao i način njihovog raspoređivanja i korišćenja.

II

Program iz tačke I ovog rešenja, čini njegov sastavni deo.

III

Ovo rešenje objaviće se u "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

PROGRAM
KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2013. GODINU

I

Saglasno članu 6. stav 2. i 5. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon), naknada za korišćenje ribarskog područja na teritoriji autonomne pokrajine, prihod je budžeta autonomne pokrajine i koristi se preko Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i sredstva će se koristiti namenski za zaštitu, unapređenje i održivo korišćenje ribljeg fonda. Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine je obrazovala Pokrajinski budžetski fond za zaštitu životne sredine svojom odlukom koja je objavljena u "Sl. listu APV", br. 1/10, 8/10.

II

Sredstva od naknade za korišćenje ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" koriste se namenski za sufinansiranje radova i aktivnosti u cilju očuvanja, zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, za sufinansiranje nabavke sredstava i savremene opreme ribočuvarskih službi korisnika ribarskih područja u cilju bolje kontrole i zaštite ribolovnih voda u AP Vojvodini kao i za sufinansiranje revitalizacije ribljih plodišta i uređenje i održavanje staništa riba, nabavke riblje mlađi autohtonih vrsta za poribljavanje uz praćenje stanja populacije riba sa akcentom na parazite i zdravstveno stanje riba.

III

Saglasno članu 6. stav 2. i 3. Zakona, korisnici delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" ispunjavaju obavezu uplaćivanja naknade za korišćenje ribarskog područja u visini od 15% od novčanog iznosa troškova za izdavanje dozvole za privredni ribolov i 10% od novčanog iznosa troškova za izdavanje dozvole za rekreativni ribolov (godišnje, dnevne i višednevne), koja je prihod budžeta autonomne pokrajine i koristi se preko Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Korisnici delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" za period 2008-2012. godine po Rešenju o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja "Srbija-Vojvodina", donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ("Službeni list APV", br. 2/08) su:

1. JP "NP Fruška gora", Sremska Kamenica

2. JP "Vojvodinašume", Petrovaradin

3. JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad

4. DOO "Panakva", Novi Sad

5. DOO "Familia coop", Bačko Petrovo Selo

6. DOO "Međeš", Šatrinci

7. DOO "Ribolovački savez Vojvodine", Novi Sad

8. DOO "Krivaja", Krivaja.

Pre isteka ugovora o uslovima ustupanja na korišćenje ribarskog područja "Srbija - Vojvodina" za 2008-2012. godine, a prema Instrukciji Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja br. 011-00-43/12-02, potpisani su aneksi ugovora sa korisnicima delova ribarskog područja do 31.12.2013. godine, odnosno do raspisivanja javnog konkursa za dodelu ribarskih područja.

Saglasno članu 3. stav 3. Zakona, upravljači zaštićenih prirodnih dobara, odnosno preduzeća koja upravljaju nacionalnim parkom proglašavaju i koriste ribarsko područje po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog ministra.

Korisnici delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" u zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine koji su proglasili ribarsko područje po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog ministarstva su:

1. JP "Komunalac", Bečej,

2. JP "Palić-Ludaš", Palić,

3. USR " Deliblatsko jezero", Deliblato,

4. JP SRC "Tikvara", Bačka Palanka,

5. DTD Ribarstvo D.O.O., Bački Jarak,

6. RG "Ečka" AD, Lukino selo,

7. Pokret gorana Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica,

8. VU "Morović", Morović

9. Turistička organizacija opštine Ruma, Ruma.

IV

Programom je planirano sledeće:

A. Sufinansiranje kapitalnih ulaganja - nabavka osnovnih sredstava i riblje mlađi za poribljavanje

B. Sufinansiranje aktivnosti u okviru tekućih ulaganja - revitalizacija ribljih plodišta, nabavka administrativnog materijala i praćenje stanja populacije riba sa akcentom na parazite i zdravstveno stanje

C. Sufinansiranje aktivnosti udruženja građana (nevladinih organizacija)

Od ukupne planirane sume u iznosu od 21.272.030,50 dinara za sufinansiranje kapitalnih ulaganja - nabavke osnovnih sredstava za rad ribočuvarske i stručne službe (čamci, vanbrodski motori, terenska vozila i dr.) i nabavku riblje mlađi za poribljavanje opredeljeno je 12.174.700,50 dinara. Za tekuća ulaganja, odnosno sufinansiranje revitalizacije ribljih plodišta, nabavku administrativnog materijala (odeća, obuća, uniforma, HTZ oprema, gorivo, maziva i ostalo) za ribočuvarsku službu i praćenje stanja populacije riba sa akcentom na parazite i zdravstveno stanje riba opredeljeno je 7.845.120,00 dinara. Sredstva namenjena za dotacije udruženjima građana (nevladinim organizacijama) na ime sufinansiranja radova na revitalizaciji ribljih plodišta, nabavku opreme i administrativnog materijala, nabavku riblje mlađi za poribljavanje i praćenje stanja populacije riba, opredeljena su u iznosu od 1.252.210,00 dinara.

A. SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA

1. Nabavka osnovnih sredstava (čamci, vanbrodski motori, terenska vozila i dr.)

2. Nabavka riblje mlađi za poribljavanje

Kako je problem ribokrađe opšte prisutan na ribolovnim vodama, opredeljena su sredstva za sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava za rad ribočuvarskih i stručnih službi korisnika delova ribarskih područja, uz uvažavanje trenutne opremljenosti, površina ustupljenih ribolovnih voda na korišćenje, broja ribočuvara koji su u stalnom radnom odnosu kod korisnika i rezultata rada ovih službi, u cilju bolje kontrole i zaštite ribolovnih voda, odnosno ribljeg fonda. Najčešći ugrožavajući faktor ribljeg fonda predstavlja preveliko ribolovno opterećenje koje uključuje ne samo legalan ribolov, već na prvom mestu krivolov i to u vreme mresta.

Snažan razvoj sportskog odnosno rekreativnog ribolova, izražen krivolov uz narušavanje prirodnih staništa ribljih populacija kao i poribljavanje komercijalnim agresivnim vrstama u prethodnom periodu doveli su do značajnog smanjenja brojnosti autohtonih vrsta, dok su pojedine vrste postale ugrožene sa stanovišta opstanka. Poribljavanje materijalom iz veštačkih mrestilišta sve je češća praksa upravljanja ribolovnim vodama, te predviđeno i sufinansiranje nabavke riblje mlađi autohtonih vrsta, kao mera za očuvanje i unapređenje ribljeg fonda. Sufinansiranje aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja planirano je u iznosu od 12.174.700,50 dinara.

B. SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI U OKVIRU TEKUĆIH ULAGANJA

1. Sufinansiranje nabavke administrativnog materijala (odeća, obuća, uniforma, HTZ oprema, gorivo, maziva i ostalo) za ribočuvarske službe korisnika delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina"

2. Sufinansiranje radova na revitalizaciji ribljih plodišta, uređenju i održavanju ribljih staništa i praćenju stanja populacije riba

U cilju unapređenja rada ribočuvarske službe, efikasnije kontrole i zaštite ribolovnih voda i očuvanja ribljeg fonda, opredeljena su sredstva za sufinansiranje nabavke odeće, obuće, uniforme, HTZ opreme, gorivo, maziva i ostalo za ribočuvarske službe korisnika delova ribarskih područja, uz uvažavanje broja ribočuvara koji su u radnom odnosu kod korisnika i stepena njihove opremljenosti.

Sufinansiranje radova na revitalizaciji ribljih plodišta i uređenju i održavanju ribljih staništa u AP Vojvodini izvršiće se kod korisnika delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" na teritoriji AP Vojvodine koji su predvideli revitalizaciju svojim Godišnjim programima upravljanja ribarskim područjem za 2013. godinu, Privremenim programima upravljanja ribarskim područjem, odnosno posebnim projektima, ili su već započeli radove na čišćenju i uređenju plodišta u 2013. godini, produbljivanju i odmuljivanju dovodnih i odvodnih kanala i uređenju oštećenih i ugroženih ribljih staništa. Direktna degradacija ribljih staništa, uginuće riba, organska produkcija koja se javlja usled antropogenog delovanja, rezultira taloženjem mulja na dnu vodenih ekosistema čime se pogoršava kvalitet vode ne samo za riblje vrste nego i druge vodene organizme, te predstavlja veoma izražen ugrožavajući faktor za riblji fond. U okviru tekućih ulaganja planirano je i sufinansiranje aktivnosti na praćenju stanja populacije riba, sa akcentom na parazite i zdravstveno stanje riba. Sufinansiranje aktivnosti u okviru tekućih ulaganja planirano je u iznosu od 7.845.120,00 dinara.

C. SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA (NEVLADINIH ORGANIZACIJA)

Pojedina udruženja građana (nevladine organizacije) su ujedno i korisnici delova ribarskog područja "Srbija-Vojvodina" u zaštićenim prirodnim dobrima. U cilju unapređenja rada ribočuvarske službe tih korisnika, bolje kontrole i zaštite ribolovnih voda i unapređenja stanja ribljeg fonda, planirano je sufinansiranje aktivnosti na revitalizaciji ribljih plodišta, nabavka opreme i administrativnog materijala (odeća, obuća, uniforma, HTZ oprema i ostalo) za ribočuvarske službe i nabavka riblje mlađi autohtonih vrsta riba za poribljavanje uz praćenje stanja populacije riba sa akcentom na parazite i zdravstveno stanje riba. Sufinansiranje aktivnosti udruženja građana planirano je u iznosu od 1.252.210,00 dinara.

V

Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu ("Službeni list APV", br. 39/12, 26/13 - rebalans), sredstva od naknada za korišćenje ribarskih područja planirana su u okviru Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, GLAVA 01 Pokrajinski budžetski fond za zaštitu životne sredine, FUNKCIJA 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, izvor finansiranja 01 02 Prihodi iz budžeta - namenski prihodi u iznosu od 16.000.000,00 dinara i 13 02 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi u iznosu od 5.272.030,50 dinara, što ukupno iznosi 21.272.030,50 dinara.

Raspored sredstava od naknada za korišćenje ribarskog područja utvrdiće Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu predloga Komisije za raspored i korišćenje sredstava koju će imenovati pokrajinski sekretar, a prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:

1) dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektnih aktivnosti - maksimalan broj bodova 4 raspoređuje se na sledeći način:

- bez dugoročnog uticaja i održivosti - 1 bod

- delimičan dugoročni uticaj i održivost - 2 boda

- značajan dugoročni uticaj i održivost - 3 boda

- izražen dugoročni uticaj i održivost - 4 boda;

2) primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja Biodiverziteta - maksimalan broj bodova 4 raspoređuje se na sledeći način:

- bez primene aktivnih mera zaštite - 1 bod

- parcijalna primena aktivnih mera zaštite - 2 boda

- značajna primena aktivnih mera zaštite - 3 boda

- sveobuhvatna primena aktivnih mera zaštite - 4 boda;

3) pokrivenost ribolovnog područja posebno zaštićenim područjima, IBA, ramsarskim područjima i EMERALD,

- maksimalan broj bodova 5 raspoređuje se na sledeći način:

- do 10% površina - 1 bod

- od 11% do 20% površina - 2 boda

- od 21% - 40% površina - 3 boda

- od 41% - 60%. površina - 4 boda

- preko 60% površina - 5 bodova;

4) procena edukativnog uticaja i medijskog publiciteta - maksimalan broj bodova 2 raspoređuje se na sledeći način:

- bez medijskog publiciteta - 1 bod

- prisutan medijski publicitet - 2 boda;

5) površina ribolovnih voda kojim korisnik upravlja - maksimalan broj bodova 4 raspoređuje se na sledeći način:

- manje od 500 ha - 1 bod

- 501 ha - 1000 ha - 2 boda

- 1001 ha - 10.000 ha - 3 boda

- preko 10.000 ha - 4 boda;

6) broj licenciranih ribočuvara - maksimalan broj bodova 3 raspoređuje se na sledeći način:

- 1 - 3 licencirana ribočuvara - 1 bod

- 4 - 6 licenciranih ribočuvara - 2 boda

- 7 i preko 7 licenciranih ribočuvara - 3 boda;

Prava i obaveze u korišćenju sredstava utvrdiće se ugovorom između korisnika sredstava i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Primalac sredstava se obavezuje da sredstva dobijena po osnovu ugovora, namenski iskoristi i o njihovom utrošku dostavi izveštaj kojim pravda korišćenje sredstava Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Sredstva Pokrajinskog budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno - finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja budžetska inspekcija Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Vrh
   
PostPoslato: Sre Avg 21, 2013 10:46 am 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Uto Avg 19, 2008 4:32 pm
Postovi: 12357
Lokacija: Sombor....
Koliko se secam, po zakonu rok za odredjivanje cene dozvole za narednu godinu je do 1. 9. tekuce.
Ako neko od kolega naidej na tu informaciju u Sl. Glasniku, nek je podeli ovde.
Ako, naravno, zakonski rok bude ispostovan, a posto se radi o ubiranju prihoda, verovatno ce biti....

_________________
Najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromasan, dzaba ti sto si bolestan....

Urtelja napisao:
Ne mogu oni poseku, koliko mi moz' da posadimo :lol:


Vrh
   
PostPoslato: Sre Avg 21, 2013 1:43 pm 
OffLine
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Jun 13, 2010 11:47 pm
Postovi: 539
Lokacija: Adria-Panonia (via ljuti krsh)
^^
Strahinjin post je vrlo interesantan i informativan, tnx!


Vrh
   
PostPoslato: Pon Jan 18, 2016 12:25 pm 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Okt 29, 2006 6:07 pm
Postovi: 7214
Lokacija: Tisa I
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu


Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način određivanja i visina naknade štete nanete ribljem fondu.

Član 2.

Visina naknade štete iz člana 1. ovog pravilnika određuje se u zavisnosti od vrste ribljeg fonda i iznosi:

Redni broj
Vrsta ribljeg fonda
Visina naknade po primerku (iznos
u dinarima)

1.
glavatica Salmo marmoratus, dunavska haringa Alosa caspia, crnomorska haringa Alosa immaculata, crnka Umbra krameri, svetlica Leuciscus souffia, drimski šaradan Pachychilon pictum, linjak Tinca tinca, zlatni karaš Carassius carassius, veliki vretenar Zingel zingel, mali vretenar Zingel streber, čikov Misgurnus fossilis, sve vrste roda Eudontomyzon, sve vrste roda Lampetra, evropska jegulja Anguilla anguilla, balonov balavac Gymnocephalus baloni, vijun Oxynoemacheilus bureschi, vijunica Cobitis elongata, balkanski vijun Sabanejewia balcanica, bugarski vijun Sabanejewia bulgarica, pegunca Alburnus chalcoides, istočna mrenka Barbus cyclolepis, belka Leucaspius delineatus, karamanova bodorka Rutilus karamani, rak rečni Astacus astacus i rak potočni Austropotamobius torrentium
8.000

1.1.
moruna Huso huso, sim Acipenser nudiventris, pastruga Acipenser stellatus, atlantska jesetra Acipenser sturio i dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti
2.000.000

2.
kečiga Acipenser ruthenus, som Silurus glanis, mladica Hucho hucho, potočna pastrmka Salmo trutta, drimska pastrmka Salmo farioides i lipljen Thymallus thymallus
5.000

2.1.
makedonska pastrmka Salmo macedonicus, smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis
4.000

2.2.
štuka Esox lucius, manić Lota lota, mrena Barbus barbus, bucov Aspius aspius i šaran Cyprinus carpio
3.000

2.3.
deverika Abramis brama, plotica Rutilus pigus, jaz Leuciscus idus, klen Leuciscus cephalus, skobalj Chondrostoma nasus, nosara Vimba vimba i rečna školjka Unio pictorum
1.000

2.4.
kesega Abramis ballerus, crnooka deverika Abramis sapa, krupatica Blicca bjoerkna, grgeč Perca fluviatilis, crvenperka Scardinius erythrophthalmus, bodorka Rutilus rutilus i sve ostale vrste riba
100


Član 3.

Za svaki primerak ribljeg fonda čija je dužina ispod veličine propisane Naredbom o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 56/15), visina naknade štete određuje se u iznosu od 6.500 dinara.

Član 4.

Visina naknade štete iznosi 60% od iznosa utvrđenog u članu 2. ovog pravilnika, ako je šteta naneta ribljem fondu nastala kao posledica:

1) narušavanja fizičkih, hemijskih i bioloških odlika ribolovne vode;

2) izgradnje, rekonstrukcije i promena u režimu rada vodoprivrednih objekata ili postrojenja na ribolovnoj vodi;

3) postavljanja ograda ili prepreka na ribolovnoj vodi.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 119-01-260/2015-17

U Beogradu, 5. januara 2016. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, s.r.


Vrh
   
PostPoslato: Pon Jan 18, 2016 12:29 pm 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Okt 29, 2006 6:07 pm
Postovi: 7214
Lokacija: Tisa I
Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

o obimu i sadržini programa edukacije rekreativnih ribolovaca


Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje obim i sadržina programa edukacije rekreativnih ribolovaca (u daljem tekstu: Program edukacije).

Član 2.

Korisnik ribarskog područja (u daljem tekstu: korisnik), u skladu sa zakonom, sprovodi edukaciju ribolovaca na ribarskom području tako što:

1) organizuje edukativne skupove (seminare, predavanja, tematske sastanke) sa ribolovcima, najmanje dva puta godišnje;

2) dostavlja odgovarajući edukativni materijal ribolovcima, tokom godine;

3) pruža informacije putem sredstava javnog informisanja (novine, radio, televizija, internet) tokom godine;

4) svakodnevno pruža informacije kroz aktivnosti ribočuvarske službe na terenu u toku kontrola na ribarskom području.

Korisnik može sprovoditi i druge oblike edukacije ribolovaca na ribarskom području kroz: organizaciju „škola ribolova”, zajedničkih akcija sa organima jedinica lokalne samouprave i turističkim organizacijama, kao i druge aktivnosti.

Član 3.

Korisnik informiše ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine o planiranom edukativnom skupu, o datumu i mestu održavanja, temama sastanka, predavačima i učesnicima, najkasnije 15 dana pre početka skupa i dostavlja izveštaj o održanom edukativnom skupu.

Član 4.

Korisnici mogu planirati i organizovati zajedničke edukativne skupove ribolovaca za više ribarskih područja.

Član 5.

Program edukacije sadrži: odredbe Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, propise o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda, propise o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov, obaveštenja o propisanim specifičnim uslovima zaštite ribljeg fonda na ribarskom području (režime, ograničenja i zabrane ribolova, sastav ribljeg fonda i dr.), mere za unapređenje zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, tehnike ribolova, informacije o ribljim vrstama Republike Srbije i druge informacije koje su od interesa za rekreativne ribolovce koje su propisane internim aktima korisnika.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 119-01-150/2015-17

U Beogradu, 5. januara 2016. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, s.r.


Vrh
   
PostPoslato: Pon Jan 18, 2016 12:34 pm 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Okt 29, 2006 6:07 pm
Postovi: 7214
Lokacija: Tisa I
Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske
službe i obrascu vođenja evidencije dnevnih
aktivnosti ribočuvarske službe


Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način organizovanja ribočuvarske službe i obrazac vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe.

Član 2.

Ribočuvar je lice koje je kod korisnika ribarskog područja (u daljem tekstu: korisnik) zaposleno na poslovima ribočuvara u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Član 3.

Uslovi za organizovanje ribočuvarske službe su da ribočuvar poseduje sredstva i opremu za rad, i to:

1) motorno prevozno sredstvo sa odgovarajućom količinom pogonskog goriva, koja odgovara planiranoj dinamici kontrole ribolovnih voda;

2) prsluk za spasavanje na vodi;

3) sredstvo veze;

4) baterijsku lampu;

5) fotoaparat;

6) dvogled;

7) službenu odeću;

8. pribor za merenje ribe;

9) ribočuvarsku značku i službenu legitimaciju;

10) drugu opremu potrebnu za rad.

Član 4.

Organizacija ribočuvarske službe obuhvata:

1) broj ribočuvara, koji se određuje u zavisnosti od: veličine i namene ribarskog područja, broja ribolovnih voda i njihovih karakteristika (dužina toka reka, površina stajaćih voda, pristupačnost), pritiska na riblji fond, procene rizika za svaku ribolovnu vodu, broja izdatih dozvola za rekreativni ribolov i dužine toka ribolovnih voda na kojima se obavlja privredni ribolov;

2) teritorijalni raspored ribočuvara sa sedištem ribočuvara i nazivom ribolovnih voda koje čuva;

3) raspored objekata za smeštaj ribočuvarske službe;

4) minimalan broj radnih sati na mesečnom nivou planiranih za čuvanje svake ribolovne vode na ribarskom području;

5) planirane mere u cilju čuvanja posebnih staništa riba na ribarskom području;

6) kontrole ribolovnih voda na ribarskom području: redovne kontrole ribolovnih voda na ribarskom području, prema dinamici koja se utvrđuje na osnovu procene rizika za svaku ribolovnu vodu posebno; vanredne kontrole ribolovnih voda na ribarskom području u vreme povećanog pritiska na ribolovne vode; akcijske i pojačane kontrole ribarskog područja sačinjene na osnovu procene rizika za svaku ribolovnu vodu posebno; redovne i vanredne kontrole posebnih staništa riba koja su značajna za biološke potrebe riba: mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje (migracija) riba.

Član 5.

Evidencija dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe (u daljem tekstu: evidencija) vodi se na Obrascu – Evidencija dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana ima oblik knjige, dimenzija 297 x 210 mm, sa obeleženim serijskim brojem pojedinačnih obrazaca i sadrži: datum, ime i prezime ribočuvara, naziv ribolovne vode i vreme provedeno u kontroli, vrstu kontrole, podatke o vozilu, čamcu, o pređenim kilometrima pešice, o kontrolisanim licima, o oduzetim alatima, spisak kontrolisanih lica i zapažanja na ribolovnoj vodi.

Evidencija dnevnih aktivnosti se vodi uredno i tačno i čuva se najmanje tri godine od dana poslednje upisane dnevne aktivnosti.

Član 6.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 2–7. Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke („Službeni glasnik RS”, broj 7/10).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 119-01-23/2015-17

U Beogradu, 5. januara 2016. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, s.r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

P.S.

Objavljen je i "PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja katastra ribolovnih voda" ali mislim da nema potrebe da ga postavljam.
Možda nema ni za ove prethodne, al' ajd'


Vrh
   
PostPoslato: Pon Jan 18, 2016 10:39 pm 
OffLine
Korisnikov avatar

Pridružio se: Ned Jan 19, 2014 10:23 am
Postovi: 297
Lokacija: nbgd
deluje precizno..samo da se organizuje konacno :!:

_________________
LLlTYKA HA CPEMCKOM OCTPBY
* nije sramota ne znati, sramota je ne pitati..


Vrh
   
PostPoslato: Uto Jan 19, 2016 3:02 pm 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Uto Avg 19, 2008 4:32 pm
Postovi: 12357
Lokacija: Sombor....
Propis bez sankcije....

_________________
Najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromasan, dzaba ti sto si bolestan....

Urtelja napisao:
Ne mogu oni poseku, koliko mi moz' da posadimo :lol:


Vrh
   
PostPoslato: Sre Jan 27, 2016 8:22 pm 
OffLine
Korisnikov avatar

Pridružio se: Sre Okt 17, 2012 8:53 am
Postovi: 461
Otkad je crveperka u lovostaju ili ima minimalnu meru?


Vrh
   
PostPoslato: Sre Jan 27, 2016 9:41 pm 
OffLine
Urednik
Korisnikov avatar

Pridružio se: Uto Avg 19, 2008 4:32 pm
Postovi: 12357
Lokacija: Sombor....
Gde si to nasao?

_________________
Najbolje je biti bogat i zdrav, jer ako si siromasan, dzaba ti sto si bolestan....

Urtelja napisao:
Ne mogu oni poseku, koliko mi moz' da posadimo :lol:


Vrh
   
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu  Odgovori na temu  [ 156 postova ]  Idi na stranicu Prethodni 1 Elipsa 5 6 7 8 9 Elipsa 16 Sledeća

Sva vremena su u UTC+02:00 Europe/Paris


Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 6 gosta


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu

Idi na:  
Pokreće ga phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Prevod - www.CyberCom.rs